Cortland
Solution expert

Więcej możliwości, w zależności od potrzeb

iPhone, iPad i Mac to urządzenia projektowane od początku tak, by były jak najbardziej intuicyjne. Dlatego wyposażono je również w ułatwienia dostępu, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą komfortowo korzystać z możliwości systemów operacyjnych Apple. 

Wzrok

Uczniowie niewidomi lub niedowidzący mogą wygodnie poruszać się w systemie, wpisywać tekst, uruchamiać aplikacje i czerpać jeszcze więcej satysfakcji z nauki.

VoiceOver

VoiceOver to obsługiwany gestami czytnik ekranu dostępny standardowo w każdym komputerze Mac i urządzeniu iOS. Mówi uczniowi, co w danej chwili dzieje się na ekranie Multi-Touch i pomaga nawigować po ekranie — nawet jeśli uczeń go nie widzi. 

Aby skorzystać z VoiceOver, wystarczy trzykrotnie kliknąć przyciskiem Początek, użyć gestów, klawiatury lub monitora Braille'a. VoiceOver mówi, co dzieje się na ekranie, więc uczeń wie, na której aplikacji znajduje się jego palec, może odszukać fragment tekstu w artykule, a nawet odsłuchać całą treść e-booka odczytywaną na głos. 

Uczeń może regulować szybkość mówienia i wysokość głosu VoiceOver, by dopasować działanie czytnika do własnych potrzeb i upodobań.

Wzrok
Zoom

Zoom

Zoom to wbudowane ekranowe szkło powiększające, które umożliwia nawet 20-krotne powiększenie obrazu. Działa na Macu i urządzeniach iOS, a także we wszystkich aplikacjach z App Store.

Z funkcji Zoom można korzystać w trybie pełnoekranowym lub w trybie „obrazu w obrazie”. W tym drugim przypadku powiększony fragment widoczny jest w osobnym oknie, a reszta ekranu zachowuje pierwotną skalę. 

Takie rozwiązanie znakomicie ułatwia czytanie wypracowań, oglądanie wykresów lub poszukiwanie miejsc na mapach.

Powiększanie obrazu można aktywować na różne sposoby — na przykład dwukrotnie stukając trzema palcami lub wykonując odpowiedni gest na gładziku.

Ponadto Zoom współdziała z czytnikiem VoiceOver, by uczniowie lepiej widzieli i słyszeli, co dzieje się na ekranie.

Zoom

Zdolności motoryczne

Innowacyjne technologie zastosowane w systemach iOS i macOS sprawiają, że urządzenia Apple są bardziej dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej i ruchowej. Umożliwiają im na przykład dyktowanie tekstu zamiast wpisywania go lub sterowanie urządzeniami za pomocą głosu.

AssistiveTouch

AssistiveTouch umożliwia dostosowanie ekranu Multi-Touch w urządzeniu iOS do potrzeb uczniów o ograniczonych zdolnościach motorycznych. Bardziej skomplikowane gesty Multi-Touch, takie jak uszczypnięcie i machnięcie wieloma palcami, można wywoływać jednym stuknięciem palca. 

Uczeń może też definiować swoje własne gesty. Jeśli sprawia mu trudność naciskanie przycisku Początek, może aktywować go, stukając w ekran. Gesty takie jak obrócenie czy potrząśnięcie są dostępne nawet wtedy, gdy urządzenie iOS jest zamontowane na wózku inwalidzkim. 

AssistiveTouch

Zdolności poznawcze, pisanie i czytanie

Komputery Mac i urządzenia iOS to atrakcyjne, wielofunkcyjne narzędzia edukacyjne dla uczniów z zaburzeniami koncentracji lub innymi ograniczeniami zdolności poznawczych. Są wyposażone w technologie pomagające uczniowi w organizacji, utrzymaniu koncentracji i zdobywaniu wiedzy w sposób dostosowany do jego możliwości.

Dostęp nadzorowany

Dostęp nadzorowany

Dostęp nadzorowany na urządzeniach iOS pomaga uczniom z autyzmem, zaburzeniami koncentracji lub deficytami sensorycznymi utrzymać uwagę na bieżących zadaniach. Nauczyciel lub terapeuta może wymusić na urządzeniu iOS pracę z jedną konkretną aplikacją, wyłączając przycisk Początek, a nawet zablokować możliwość obsługi dotykowej na określonych częściach ekranu. W rezultacie nieskoordynowane stuknięcia i gesty nie rozpraszają uwagi ucznia.

Dostęp nadzorowany

Słuch

Dzięki innowacyjnym technologiom i znakomitym ułatwieniom dostępu wbudowanym w urządzenia Apple niesłyszący lub niedosłyszący uczniowie mają do dyspozycji różne formy komunikacji, na przykład nielimitowane wiadomości tekstowe. A takie ułatwienia dostępu jak napisy kodowane i dźwięk monofoniczny pozwalają im na korzystanie z bogatej oferty treści edukacyjnych w jeszcze większym stopniu

GarageBand

Aplikacja GarageBand pomaga w rozumieniu wypowiedzi ustnych uczniom niesłyszącym i niedosłyszącym — zwłaszcza osobom dopiero przyzwyczajającym się do nowych implantów ślimakowych.  

Nauczyciele tworzą podcasty z nagraniami rozmów i swobodnych wypowiedzi, a następnie pobierają je na komputery Mac, telefony iPhone, iPady lub iPody touch.  

Z podcastów tych uczniowie uczą się odmiany wyrazów i rozróżniania głosów. 

GarageBand świetnie sprawdza się także w terapii wymowy, nauce języków tonalnych, takich jak chiński, i demonstrowaniu uczniom niesłyszącym wrażeń, jakie wywołują głośne dźwięki.

Dźwięk

Zamów lekcje pokazową i wypróbuj opisane funkcje w praktyce

Lekcja pokazowa "Docierając do każdego ucznia" - Uczestnicy dowiadują się jak spersonalizować materiał, który mogą przyswoić sobie wszyscy uczniowie bez względu na uzdolnienia, warunki środowiskowe czy sposób uczenia się. Badają funkcje dostępności i opracowują zajęcia tak, aby można było korzystać ze wspierających kreatywność aplikacji Apple, które mogą obsługiwać wszyscy uczniowie, łącznie z osobami słabo znającymi drugi język obcy oraz osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Chcesz zamówić lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami edukacja@cortland.pl